Гаранционни условия

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ

Основни:
„Дружеството” предоставя гаранция за моторното превозно средство, идентифицирано в точка 2, при условията и по реда, предвидени в този документ  “Гаранционни срокове и условия” (наричано по-долу „Гаранция”). Получателят на права по тази Гаранция е КЛИЕНТЪТ, посочен в точка 3 (по-долу спомената). Ако настъпи промяна в собствеността, тази предоставена гаранция ще да бъде прехвърлена на новия собственик на моторното превозно средство и до прекратяването на Гаранцията със всичките и клаузи и условия.
Идентифициране на Моторното превозно средство (наричано по-долу „Автомобил”)
МАРКА  МОДЕЛ ГОДИНА ВЪНШЕН ЦВЯТ    
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР (VIN)    
НОМЕР НА ДВИГАТЕЛ    
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР    
КИЛОМЕТРАЖ ОТЧЕТЕН ПРИ ДОСТАВКАТА    
Идентифициране на клиента (наричан по-долу „КЛИЕНТ”)
ИМЕ И БУЛСТАТ(за фирма) ИЛИ ЕГН ( за физическо лице)    
МОЛ И ЕГН (за фирма)    
АДРЕС    
ТЕЛЕФОН / ИМЕЙЛ    
Период или Километраж на покритие от Гаранцията: 12 месеца или 35 000 км, което от двете настъпи по-рано
Обхват на Гаранционното покритие:
Тази гаранция е предоставена от продавача и това Гаранционното покритие е лимитирано до критични функционални проблеми в двигателя и скоростната кутия на автомобила, също така и електрониката, които могат да оставят автомобила при проблем на пътя. Когато гаранционният иск е одобрен, Дружеството предоставя сервизен ремонт на автомобила, без такси за резервни части и труд.
Следните случаи, изрично, няма да бъдат покрити от тази Гаранция.
1. Основна сервизна поддръжка и обичайните износвания и щети на употребяваните автомобили
2. Периодична сервизна поддръжка: смазване, смяна на масло, подмяна всички филтри, антифриз, охладителна течност, регулиране и баланс на колелата, смяна на гуми, почистване на горивната система, тунинг на двигателя, проверка и регулиране на спирачките,
3. Подмяна на консумативите: въздушен филтър, свещи, инжекторни дюзи, задвижващи ремъци, спирачни дискове, накладки, четки на алтернатор и стартер, гумени части, предпазители, крушки,
4. Смяна или допълване на течности: трансмисионна течност, спирачна течност, грес, хидравлична течност, течност за сервоуправлението, охлаждащи течности за радиатора, антифриз,
5. Артикули, засегнати от употреба, износване и излагане и др.: стъкла, пера на чистачките, гумени материали (като маркучи, колани, и уплътнителни ленти), мека тапицерия и интериора, метализирани части, брони, акумулатор
6. Ходовата част или части от колелата изложени на повреди поради лоши пътища или неравни терени: части на окачването (амортисьори, шарнири, тампони,полуоски,карета и т.н.), гуми, колела, джанти
7. Щети и проблеми, дължащи се на небрежност, неправилна употреба или грижа, престъпни деяния, или действие на околната среда, но не ограничени до:
  •     Липса на подходящи грижи и поддръжка, както е указано от упълномощени служители на дружеството.
  •     Ненавременен сервиз поради забавяне на Клиента.
  •     Катастрофи, кражби или злоупотреба с Превозното средство.
  •     Използване на автомобила в състезания, ралита и други състезателни събития, или оф-роуд шофиране.
  •     Използване на неправилни или мръсни горива, масла или течности.
  •     Ползване на сервиз, който не е одобрен от Дружеството.
  •     Изменения на превозното средство
Индустриални, химически, или други въздушни отлагания, сол, цветен прашец, пясък, прах, чакъл, отломки на пътя, градушка, буря, светкавица и т.н.
Непредвидени разходи, произтичащи от проблеми, свързани с превозното средство като: разходи за теглене или транспортни разходи; телефонни разходи; разходи за наем на превозното средство; пътуване, разходи  за настаняване или хранене; загуба или повреда на лични вещи; изгубеното време, бизнес и търговски загуби; неудобства.
Отговорности на клиента: Всякакви проблеми или такива, причинени от небрежност или непредпазливост на клиента, особено свързани с отговорностите на Клиента, така както са описани по-долу, няма да се покриват от Гаранцията.   
Използване на превозното средство с нормални и добри практики на управление и грижа
Техническо обслужване и грижи в съответствие с инструкциите, предоставени от производителя.
Специално внимание и грижа за LPi двигател съгласно инструкциите предоставени от производителя.
Клиентът трябва да информира Дружеството, преди превозното средство да достигне пробег, насрочен за периодични услуги, в съответствие с графика за поддръжка, осигурен от Дружеството.
Клиентът ще закара автомобила в сервиз, който производителят посочи за подходящ, за периодичен сервиз, инспекция и поддръжка.
Ако забележи сигнали за проблем (шум, миризма, дим, необичайна вибрация, ненормално функциониране или неизправност, и др), Клиентът трябва да сигнализира на Дружеството до 48 часа  от настъпване на събитието по телефона.  

Процедури при Гаранционен Иск:
Незабавно уведомяване по телефона:
Гаранционно заявление: Клиентът трябва да закара автомобила до Дружеството и да  подаде  “Гаранционно заявление”
Инспекция на Моторното превозно средство ще бъде извършена от Сервизния екип на Дружествотол.
Ще бъдат направени снимки.
Ако сервизния екип сметне за необходимо, автомобила може да остане при Дружеството до отстраняване на проблема.
Когато Гаранционната молба бъде одобрена, Дружеството ще се свърже с клиента, за да определи сервиания график.
Дружеството има изключително право да реши в кой сервиз ще се извърши ремонта на Моторното превозно средство.
Дърпане
Ако колата остане на пътя неподвижна, поради проблеми със задвижващата система, Дружеството има отговорността да транспортира Моторното превозно средство до сервиз.
Клиентът не трябва да ползва услуги по теглене на автомобила, преди предварителното одобрение на Компанията доставчик, писмено или чрез SMS.
Безплатна услуга “Rent-a car”
При това Гаранционно осигуряване, Дружеството ще предостави безплатен заместващ автомобил ако предвиденото време за гаранционен сервиз отнеме повече от 48 часа.
Заместващ автомобил ще бъде предоставен при стандартни наемни условия на Дружеството, включително 400 лв депозит.
Моделът на заместващият автомобил ще бъде според наличните в момента коли.
Разни
Финално решение по гаранционна жалба: Дружеството си запазва правото да вземе крайното решение по гаранционната жалба.
Форсмажорни обстоятелства: Производителят по никакъв начин не носи отговорност за неизпълнение, забавяне или недостиг, при изпълнение на задълженията си по осигуряване на тази гаранция в резултат на стачки, войни, инциденти, бунтове, природни бедствия, ембарго, локаут, злополуки в транспорта, натовареността на пристанището, пожар, наводнение, буря, прекъсване на комуникации, забрана със закон или други причини извън неговия разумен контрол.