За нас

Фирмата внася автомобили на газ течна фаза от 2014г. Официален представител сме на Ривър Трейд - Корея.Екипът ни се занимава с продажба и внос на автомобили от 1997г. от тогава сме си сътрудничели с Балкан Стар и Промобил . В по късен етап е основана фирма Либър Ауто собственост на Ривър Трейд - Корея през 2017г. се споразумяхме с Ривър Трейд и още няколко Корейски компании да ги предсавляваме за Европа чрез фирмите КарсБГ - 11 ЕООД , Ел Козметикс 11 ЕООД , Ел Шипинг 11 ЕООД  , Кореа ауто партс 11 ЕООД  холдинга ни внася и резервни части и консумативи за Хюндай и Киа .  Внасяме висококачествена корейска козметика и хранителни добавки . Извършваме спедиция от и за Корея на контейнери и автомобили с Ро-Ро транспорт .Относно автомобилите  в страната са внесени и регистрирани над 2 500 автомобила от нас , на газ течна фаза.  Някои от тях са на над 500 000 км и до момента са в движение, без проблеми. Фирмата ни има амбицията да разшири дейността си до края на годината в България, като започнем да продаваме коли и в Бургас, Стара Загора, Благоев Град и Пловдив. Също така сме решили да започнем продажбатна тези автомобили зад граница, в Гърция, Сърбия, Македония , Черна гора , Румъния ,Хърватия , Германия,Австрия и Швейцария. 
Фирмата е със запазени права върху сертифицирането с Евро 5 и Евро 6 за автомобилите на газ от марките Хюндай и Киа след 2013г. имаме пълна сертификация от сертифицирана от ЕС държавна лаборатория РАР с тест номер 1316/18, CE-ONU No83, CE-ONU No101,
CE-715/2017, CE-692/2008, UN-ECE. За газовата система на течна фаза също сме собственици на интелектуална собственост на изпитания по правило 67 на ООН,  с номера на изпитанията: C410-3171/02.10.18, C470-1246/02.10.18, C470-3172/02.10.18, C470-3173, C470-1247/02.10.18, C-470-1248/02.10.18. След горе описните тестове и изпитания на газовата бутилка и газовата система, както и Евро сертифицирането за вредни емисии, на внасяните от нас автомобили, на газ течна фаза, ние сме една от двете фирми в България, имащи право, въз основа на направените от нас сертификати, да регистрират тези коли в България и Европейски Съюз. Без тези сертификати, тези коли не могат да се регистрират. Когато избирате да закупите автомобил, на газ течна фаза, внос от Корея, е задължително продавача да ви представи тези сертификати и правото да ги използва. 
Данни за фирмата ни :
КарсБг11 ЕООД, София 1373 , бул. "Александър Стамболийски" 196, сграда на Лидл, офис 1, ЕИК BG204743277
. Управител Елеонора Хардалиева. 
Банкова сметка: BG13 UNCR 7000 1523 0605 65
Уни Кредит Булбанк 
=================================================================================================================
The company imports cars in gas phase liquid from 2014. Official representative of T7Korea. In the country more than 500 gas-fueled cars have been imported and registered, some of them over 500 000 kilometers. and so far are on the move without any problems. Our company has the ambition to expand its activities by the end of the year in Bulgaria, starting to sell cars in Burgas, Stara Zagora, Blagoev Town and Plovdiv and start selling these cars abroad in Serbia, Macedonia and Montenegro, the first cars travel to Montenegro for our representative for Montenegro and Macedonia you can ask us for contact with our representative there.
The company has retained rights to Euro 5 and Euro 6 certification for Hyundai and Kia gas cars after 2013. we have complete certification from an EU-certified state laboratory RAR with test number 1316/18, CE-ONU No83, CE-ONU No101,
CE-715/2017, EC-692/2008, UN-ECE. For the liquid phase gas system, we are also the owner of the intellectual property of the UN Rule 67 Testing Number: C410-3171 / 02.10.18, C470-1246 / 02.10.18, C470-3172 / 02.10.18, C470- 3173, C470-1247 / 02.10.18, C-470-1248 / 02.10.18. Above described tests and tests of the gas cylinder and the gas system and the Euro emissions certification for our imported gas cars are one of the two companies in Bulgaria are entitled to register these cars in Bulgaria and the European Union on the basis of the certificates we have done! Without these certificates, these cars can not be registered! When choosing to buy a gas car gas phase import from Korea it is imperative that the seller present you these certificates and the right to use them!
Company data:
KarsBg11 Ltd., Sofia - 1373, 196, A;exander Stamboliiski Blvd., Lidl buiolding, office 1, UIC BG204743277, Bank account: BG13 UNCR 7000 1523 0605 65
Unicredit Bulbank

https://tourmkr.com/g/G1r4emMGsW/10740542p,2875697m,347.29h,78.59t
UA-9731310-2

НОВИНИ

26 Юни 2022
Каква е разликата ,ако си поръчате или купите кола от Лъкшъри Карс11 ЕООД и когато просто избир...
Колите които внасяме директно от Корея на газ от марките Хюндай и Киа ,са още по актуални заради ...
26 Юни 2022
Колите които внасяме директно от Корея на газ от марките Хюндай и Киа ,са още по актуални зарад...
Колите които внасяме директно от Корея на газ от марките Хюндай и Киа ,са още по актуални заради ...
08 Юни 2022
Лукшъри Карс 11 ЕООД е вашия партньор за достъпния лукс ! Ще ви забележат с вашата различна спо...
Лукшъри Карс 11 ЕООД е вашия партньор за достъпния лукс ! Ще ви забележат с вашата различна спорт...