Гаранционни условия

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ
 1. Основни:
 „Дружеството” предоставя неограничена гаранция за моторното превозно средство идентифицирано в точка 2 , при условията и по реда предвидени в този документ  “Гаранционни срокове и условия” (наричано по-долу „Гаранция”). Получателят на права по тази Гаранция е КЛИЕНТА посочен в точка 3 (по-долу спомената); ако настъпи промяна в собствеността, тази предоставена гаранция ще да бъде прехвърлена на новия собственик на Моторното превозно средство и до прекратяването  на Гаранцията ,със всичките ѝ клаузи и условия превръщайки я в нищожна.
 1. Идентифициране на Моторното превозно средство (наричано по-долу  „Автомобил”)
МАРКА  МОДЕЛ ГОДИНА ВЪНШЕН ЦВЯТ  
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР (VIN)  
НОМЕР НА ДВИГАТЕЛ  
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР  
КИЛОМЕТРАЖ ОТЧЕТЕН ПРИ ДОСТАВКАТА  
 1. Идентифициране на клиента (наричан по-долу „КЛИЕНТ”)
ИМЕ И БУЛСТАТ(за фирма) ИЛИ ЕГН ( за физическо лице)  
МОЛ И ЕГН (за фирма)  
АДРЕС  
ТЕЛЕФОН / ИМЕЙЛ  
 1. Период или Километраж на покритие от Гаранцията:
12 месеца или 25,000 км, което от двете настъпи по-рано
 1. Обхват на Гаранционното покритие:
Тази гаранция е предоставена от продавача и производителя и това  Гаранционното покритие не е лимитирано до критични функционални проблеми в задвижващата система на  автомобила и други, които могат да оставят автомобила при проблем на пътя. Когато гаранционният иск е одобрен , Дружеството предоставя сервизен ремонт на автомобила, без такси за резервни части и труд.
 1. Гаранцията не покрива: Следните случаи ,изрично , няма да бъдат покрити от тази Гаранция.
  1. Основна сервизна поддръжка  и обичайните износвания и щети на употребяваните автомобили,особено , но не ограничени до следните случи;
   1. Периодична сервизна поддръжка смазване, смяна на масло, всички филтри, антифриз, охладителна течност, регулиране и баланс на колелата, смяна на гуми, почистване на горивната система, тунинг на двигателя, проверка и регулиране на спирачките,
   2. Подмяна на консумативите: въздушен филтър , свещи, инжекторни дюзи, задвижващи ремъци, спирачни дискове, накладки, четки на алтернатор и стартер, гумени части, предпазители, крушки,
   3. Смяна или допълване на течности: трансмисионна течност, спирачна течност, грес, хидравлична течност, течност  за сервоуправлението, охлаждащи течности за радиатора,антифриз ,
   4. Артикули засегнати от употреба , износване и излагане и др. :: стъкла, пера на чистачките , гумени материали( като маркучи, колани, и уплътнителни ленти), мека тапицерия и интериора, метализирани части, брони, акумулатор
   5. Ходовата част или части от колелата изложени на повреди поради лоши пътища или неравни терени: части на окачването( амортисьори , шарнири и т.н..), гуми, колела,
  2. Щети и проблеми, дължащи се на небрежност, неправилна употреба или грижа, престъпни деяния, или действие на околната среда, както например , но не ограничени до;
   1. Липса на подходящи грижи и поддръжка, както е указано от упълномощени служители на дружеството.
   2.  Ненавременен сервиз поради забавяне на Клиента.
   3. Катастрофи, кражби или злоупотреба с Превозното средство.
   4. Използване на автомобила в състезания, ралита и други състезателни събития, или оф-роуд шофиране.
   5. Използване на неправилни или мръсни горива, масла или течности.
   6. Ползване на сервиз , който не е одобрен от Компанията.
   7.  Изменения на превозното средство
   8. Индустриални , химически , или други въздушни отлагания, сол, цветен прашец, пясък, прах, чакъл, отломки на пътя, градушка, буря, светкавица и т.н.
  3. Непредвидени разходи, произтичащи от проблеми, свързани с превозното средство, като: разходи за теглене или транспортни разходи; телефонни разходи; разходи за наем на превозното средство; пътуване, разходи  за настаняване или хранене; загуба или повреда на лични вещи; изгубеното време, бизнес и търговски загуби; неудобства.
 2. Отговорности на клиента: Всякакви проблеми или такива причинени от небрежност или непредпазливост на клиента , особено свързани с отговорностите на Клиента , така както са описани по-долу , няма да се покриват от Гаранцията.   
  1. Използване на превозното средство с нормални и добри практики на управление и грижа
  2. Техническо обслужване и грижи в съответствие с инструкциите, предоставени от производителя.
  3. Специялно внимание и грижа за LPi двигател съгласно инструкциите предоставени от производителя.
  4. Клиентът трябва да информира производителя, преди превозното средство да достигне пробег насрочен за периодични услуги, в съответствие с графика за поддръжка, осигурен от Дружеството.
  5. Клиентът ще води автомобила в сервиз , който производителя посочи за подходящ за периодичен сервиз, инспекция и поддръжка.
  6. Ползвателят може да ползва сервиз , който не е предварително одобрен от Дружеството
  7. Ако забележи сигнали за проблем  (шум, миризма, дим, необичайна вибрация, ненормално функциониране или неизправност, и др) Клиента трябва да сигналицзира на производителя до 48 часа по телефона.  
 3. Процедури при Гаранционен Иск:
  1. Незабавно уведомяване по телефона:
  2. Гаранционна Молба: Клиентът трябва да закара автомобила до производителя и да  подаде  “Гаранционна Молба””
   1. Инспекция на Моторното превозно средство ще бъде извършена от Сервизния екип на Компанията производиел.
   2. Ще бъдат направени снимки
   3. Ако сервизния екип сметне за необходимо автомобила може да остане при Компанията производител до отстраняване на проблема.
  3.  . Докато Гаранционната молба бъде одобрена , сервиания екип на Компанията производил ще се свърже с клиента , за да определи сервиания график. 
  4. Компанията производител има изключително право да реши в кой сервиз ще се извърши ремонта на Моторното превозно средство.
 4. Дърпане
  1.  Ако колата остане на пътя неподвижна поради проблеми със задвижващата система , Компанията доставчик има отговорността да транспортира Моторното превозно средство до сервиз.
  2. Клиентът не трябва да ползва услуги по теглене на автомобила преди предварителното одобрение на Компанията доставчик, писмено или чрез SMS.
 5. Безплатна услуга “Rent-a car”
  1. При това Гаранционно осигуряване , Компанията производител ще предостави безплатен Rent a car , ако предвиденото време за гаранционен сервиз отнеме повече от 48 часа.
  2.  Rent a car ще бъде предоставен при стандартни наемни условия на Компанията производител , включително 400 лв депозит.
  3. Моделът на автомобила под наем ще бъде според наличните в момента коли.
  4. Инспекция и настройна на спирачките ( само 1 път)
 6. Разни
  1. Финално решение по гаранционна жалба: Дружеството си запазва правото да вземе крайното решение по гаранционната жалба.
 7. Форсмажорни обстоятелства:  Производителят по никакъв начин не носи отговорност за неизпълнение, забавяне или недостиг при изпълнение на задълженията си по осигуряване на тази гаранция в резултат на стачки, войни , инциденти, бунтове, природни бедствия, ембарго, локаут, злополуки в транспорта, натовареността на пристанището, пожар, наводнение, буря, прекъсване на комуникации, забрана със закон или други причини извън неговия разумен контрол.
 8. =========================================================================================


 

НОВИНИ

16 Септември 2019
Впечатление и съвети от кола на газ течна фаза след изминати 5000 км в Европа . Пътуването ...
Впечатление и съвети от кола на газ течна фаза след изминати 5000 км в Европа . Пътуването за...
24 Май 2019
Киа K5 - Optima или Хюндай Sonata /I40/ на газ течна фаза колко харчи и колко струва колата и п...
Киа K5 - Optima или Хюндай Sonata /I40/ на газ течна фаза колко харчи и колко струва колата и под...
24 Май 2019
Kia K5 - Optima or Hyundai Sonata / I40 / Gas Liquid Phase How much does it cost and how much d...
Kia K5 - Optima or Hyundai Sonata / I40 / Gas Liquid Phase How much does it cost and how much doe...