УСЛОВИЯ ЗА ЛИЗИНГ

УСЛОВИЯ ЗА ЛИЗИНГ 09 Февруари 2019
УСЛОВИЯ ЗА ЛИЗИНГ: Условия за лизинг на автомобили: Максималният лизингов период е: 36 месеца за автомобили произведени след 2007 г.; 24 месеца за автомобили произведени през периода 2002 г. – 2007 г.; 12 месеца за автомобили произведени преди 2002 г. Минималната авансова вноска е 30% от договорената цена на автомобила. Заедно с авансовата вноска са дължими и следните допълнителни данъци и такси: Нотариална такса за придобиване на автомобила (когато е дължима); Местен данък за придобиване на автомобила на Столична община (когато е дължим); Лизингова надбавка; Такса за пускане на автомобила в експлоатация (регистрация, номера, маркировка на автомобила). Клиентът заплаща следните Застраховки през целия срок на лизинговия договор: „Сухопътни превозни средства /без релсови превозни средства/” - (Каско) „Гражданска отговорност” на автомобилистите Годишният лихвен процент е фиксиран за целия срок на договора за лизинг. Лихвеният процент е индивидуален за конкретния автомобил в зависимост от: годината на производство; размера на първоначалната вноска; срока на лизинговия договор; цената на автомобила. Клиентът придобива собствеността върху лизинговия автомобил след изплащане на всички лизингови вноски чрез нотариално прехвърляне на собствеността. Максималният срок за получаване на отговор на искането за лизинг е до 24 часа. Необходими документи за кандидатстване (за физически лица): Копие на лична карта; Копие на шофьорска книжка; Копие на трудов договор.

НОВИНИ

24 Май 2019
Киа K5 - Optima или Хюндай Sonata /I40/ на газ течна фаза колко харчи и колко струва колата и п...
Киа K5 - Optima или Хюндай Sonata /I40/ на газ течна фаза колко харчи и колко струва колата и под...
24 Май 2019
Kia K5 - Optima or Hyundai Sonata / I40 / Gas Liquid Phase How much does it cost and how much d...
Kia K5 - Optima or Hyundai Sonata / I40 / Gas Liquid Phase How much does it cost and how much doe...
24 Май 2019
Реални коли под наем на добри цени от Алфа Груп 11 !!! Фирмата ни за коли под наем е от 1996г ....
Реални коли под наем на добри цени от Алфа Груп 11 !!! Фирмата ни за коли под наем е от 1996г . п...