УСЛОВИЯ ЗА ЛИЗИНГ

УСЛОВИЯ ЗА ЛИЗИНГ 09 Февруари 2019
УСЛОВИЯ ЗА ЛИЗИНГ: Условия за лизинг на автомобили: Максималният лизингов период е: 36 месеца за автомобили произведени след 2007 г.; 24 месеца за автомобили произведени през периода 2002 г. – 2007 г.; 12 месеца за автомобили произведени преди 2002 г. Минималната авансова вноска е 30% от договорената цена на автомобила. Заедно с авансовата вноска са дължими и следните допълнителни данъци и такси: Нотариална такса за придобиване на автомобила (когато е дължима); Местен данък за придобиване на автомобила на Столична община (когато е дължим); Лизингова надбавка; Такса за пускане на автомобила в експлоатация (регистрация, номера, маркировка на автомобила). Клиентът заплаща следните Застраховки през целия срок на лизинговия договор: „Сухопътни превозни средства /без релсови превозни средства/” - (Каско) „Гражданска отговорност” на автомобилистите Годишният лихвен процент е фиксиран за целия срок на договора за лизинг. Лихвеният процент е индивидуален за конкретния автомобил в зависимост от: годината на производство; размера на първоначалната вноска; срока на лизинговия договор; цената на автомобила. Клиентът придобива собствеността върху лизинговия автомобил след изплащане на всички лизингови вноски чрез нотариално прехвърляне на собствеността. Максималният срок за получаване на отговор на искането за лизинг е до 24 часа. Необходими документи за кандидатстване (за физически лица): Копие на лична карта; Копие на шофьорска книжка; Копие на трудов договор.

НОВИНИ

19 Февруари 2019
Hyundai Santa fe III 2.0d
Hyundai Santa fe III 2.0d 2014г , 75000км,предлагаме собствен лизинг ,Гаранция 1 или 2 годи...
13 Февруари 2019
Как да проверя каква Киа или Хюндай си купувам
Как да проверя каква Киа или Хюндай си купувам . В момента на Българския пазар вече са продадени ...
09 Февруари 2019
УСЛОВИЯ ЗА ЛИЗИНГ
УСЛОВИЯ ЗА ЛИЗИНГ: Условия за лизинг на автомобили: Максималният лизингов период е: 36 месец...